26 de profesori sibieni au participat la Cursul de formare “Consiliere și orientare vocațională”

În cadrul Programului de Dezvoltare locală – Granturi Norvegiene,  Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID) în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Mures, University of South-Eastern, Norvegia, Innovius As, Norvegia implementează în periaoda 2021-2024  proiectul cu titlul „Acces spre succes”. Proiectul își propune să aducă o contribuție activă la creșterea gradului de coeziune economică și socială la nivel local și național prin îmbunătățirea competențelor formale și non-formale ale copiilor din ciclul gimnazial, creșterea gradului de promovabilitate a acestora în licee prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor profesionale pentru locuri de muncă cu un grad de calificare mai ridicat.

În perioada 8 -10 iulie 2022 a fost organizat cursul de formare  “Consiliere și orientare vocațională”, desfășurat, cu prezența a 26 cadre didactice de la școli din județele Sibiu și Mureș.

Cadrele didactice au participat la sesiuni de formare care să le înlesnească utilizarea de instrumente de identificare a intereselor vocaționale, aptitudinilor și valorilor, instrumente de identificare și recunoaștere a profesiilor compatibile cu profilul personal, formularea de obiective profesionale pentru carieră și surse de identificare a situației reale pe piața de muncă cu scopul asistării elevilor în dezvoltarea personală și a parcursului profesional.

Cele 5 sesiuni de formare, organizate lunar începând cu luna aprilie, au avut drept scop echiparea cadrelor didactice cu competențele necesare pentru activități de remediere a problemelor copiilor din grupul țintă primar.

Cadrele didactice participante au reprezentat școli care sunt parteneri asociați ai proiectului: , Școala Gimnazială Alma, Școala Gimnazială Octavian Goga din Rășinari, Școala Gimnazială Cristian, Școala Gimnazială Axente Sever, Școala Gimnazială ,,Georg Daniel Teutsch’’ din Agnita, Școala Gimnazială “Badea Cîrțan” Cârțișoara, Școala Gimnazială „Lucian Bologa” Marpod, Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita, Gimnazială Albești, Școala Gimnazială “Ion Dacian” Saschiz, Școala Gimnazială Sîncraiu de Mureș

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.448.247 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului vizează prevenirea abandonului școlar și/sau părăsirii timpurii a școlii, prin intermediul unui set de activități educaționale, non-formale și de integrare socială adresate unui număr de 980 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, în situații de risc de abandon școlar, din 12 școli din județele Sibiu și Mureș, în majoritate din mediul rural.

Website: www.acces4succes.ro

 

Comentariile sunt închise.