Anunț de angajare pentru secretar general al Unității Aministrativ-Teritoriale – Comuna Micăsasa

Primăria Comunei Micăsasa organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de conducere vacantă de secretar general al Unității Aministrativ-Teritoriale – Comuna Micăsasa.  Cei in teresați își pot depune dosarele până în 18 octombrie 2021, în intervalul orar 8:00 -16:00 la secretarul general al comunei Micăsasa.

Proba scrisă a concursului este programată în 28 octombrie 2021, ora 10:00, iar interviul – maximum 5 zile de la data susținerii probei scrise.

Condiții specifice de participare:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;

 

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani. În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau științe politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin. (3) și art 468 alin. (2) lit a), pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art 468 alin. (2) lit. a);
b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, în altă specialitate.
Dosarele se depun în perioada 27 septembrie – 18 octombrie 2021, în intervalul orar 8:00 -16:00 la secretarul general al comunei Micăsasa, județul Sibiu.

 

Locul de desfăşurare al concursului – sediul Primăriei Micăsasa jud. Sibiu, str. 1 Decembrie, nr. 144.
Mai multe detalii și anunțul concursului la următoarele linkuri:

Comentariile sunt închise.