Anunt/Invitație participare la valorificare prin vânzare imobil teren situat administrativ pe teritoriul UAT Mediaș județul Sibiu

„SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU în calitate de proprietar, intenţionează să valorifice prin licitatie publica de vanzare, un imobil teren, proprietate privată a societatii vanzatoare, situat administrativ pe teritoriul UAT MEDIAS, JUDETULUI SIBIU, conform documentatiei de atribuire, care se gaseste pe site-ul societatii, la adresa WEB www.drumuripodurisibiu.ro, sectiunea „Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea „ANUNT/INVITAŢIE PARTICIPARE LA VALORIFICARE PRIN VANZARE IMOBIL TEREN SITUAT ADMINISTRATIV PE TERITORIUL UAT MEDIAS, JUDETUL SIBIU”.

Comentariile sunt închise.