Anunt/Invitație participare la valorificare prin vânzare imobil teren situat administrativ pe teritoriul UAT Orlat județul Sibiu

„SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU în calitate de proprietar, intenţionează să valorifice prin licitatie publica de vanzare, imobile teren, situate administrativ pe teritoriul UAT ORLAT, JUDETULUI SIBIU, conform documentatiei de atribuire, care se gaseste pe site-ul societatii, la adresa WEB www.drumuripodurisibiu.ro, sectiunea „Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea „ANUNT/INVITAŢIE PARTICIPARE LA VALORIFICARE PRIN VANZARE IMOBILE TEREN SITUATE ADMINISTRATIV PE TERITORIUL UAT ORLAT, JUDETUL SIBIU”.

Comentariile sunt închise.