Anunț/Invitație participare la valorificare prin vânzare, imobile teren pe teritoriul UAT Orlat, județul Sibiu

„SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU, intenţionează să valorifice prin licitatie publica de vanzare, imobile teren, proprietate privată a societatii vanzatoare, situate administrativ pe teritoriul UAT ORLAT, JUDETULUI SIBIU, conform documentatiei de atribuire, care se gaseste pe site-ul societatii, la adresa WEB www.drumuripodurisibiu.ro, sectiunea „Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea „ANUNT/INVITAŢIE PARTICIPARE LA VALORIFICARE PRIN VANZARE IMOBILE TEREN SITUATE ADMINISTRATIV PE TERITORIUL UAT ORLAT, JUDETUL SIBIU”.

Comentariile sunt închise.