Anunț – Primăria Porumbacu de Jos: Consultare publică privind identificare specificații tehnice, de mediu privind durata ciclului de viață, termen de livrare și valoare estimată pentru mobilier școlar specific

Autoritatea contractantă: COMUNA PORUMBACU DE JOS, cu sediul în localitatea Porumbacu de Jos, str. Principală nr. 253, județul Sibiu, cod poștal 557190, România, e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com, telefon 0269522101, fax 0269522201

Autoritatea contractantă: COMUNA PORUMBACU DE JOS, cu sediul în localitatea Porumbacu de Jos, str. Principală nr. 253, județul Sibiu, cod poștal 557190, România, e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com, telefon 0269522101, fax 0269522201

OBIECT, DESCRIERE, TERMENE

Obiect consultare

Identificare specificații tehnice, cerințe tehnice de mediu pe durata ciclului de viață, termen de livrare realist, valoarea estimată corect a procedurii de atribuire, pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare cu obiectul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ a comunei Porumbacu de Jos, județul Sibiu”

Descriere

În vederea realizării unei proceduri reușite de achiziție, autoritatea contractantă consideră necesară analizarea unei etape premergătoare inițierii procedurii, adica cea a consultării de piață în vederea definitivării: specificațiilor tehnice, a stabilirii unor cerințe de mediu care să cerinte intreaga pe durata ciclului de viata, tehnice de mediu cu impact real ca și factor de atribuire având în vedere achiziția de produse verzi , stabilirea unor termene de livrare realiste, respectiv determinarea reală a valorii estimate corect conform prețului pietei pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare cu obiectul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ a comunei Porumbacu de Jos, judetul Sibiu”.

Aspecte supuse consultarii

Elemente de natură tehnică și de natura financiară:

Termen de livrare propus: 3 luni de la data semnării contractului.

Factori de atribuire pe componenta tehnică (mediu):

  1. garanție și piese de schimb ale produsului – 20 puncte;
  2. cea mai scurta distanta de la locul de productie la locul de consum – 20 puncte;
  3. ambalaj din material reciclat – 20 puncte .
  4. Specificatii tehnice propuse – conform documentului anexat.

Modalitate desfasurare

Eventualele informatii/sugestii/recomandari se vor depune prin e-mail la adresa primariaporumbacu@yahoo.com, pana la data limita de transmitere a acestora

Data limita transmitere propuneri

03.11.2023 23:59

Data limita consultare

10.11.2023 23:59

Comentariile sunt închise.