Anunț privind vânzarea terenului situat în municipiul Sibiu, strada Lucernei nr. 37E

SC TURSIB SA, cu sediul in mun. Sibiu, str. Munchen nr.1, scoate la vanzare imobilul situat in intravilanul mun. Sibiu, strada Lucernei nr. 37E.

Licitatia publica cu strigare se va desfasura in data de 01.03.2022, ora 12:00 la sediul Tursib SA din Sibiu, str. Munchen, nr. 1.

Pretul de pornire la licitatie este de 145 Euro/mp, fara TVA.

Pasul de licitatie este de 1 Euro/mp.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor gratuit, in baza unei cereri scrise adresate vanzatorului.

Garantia de participare in cuantum de 5.000 lei se va constitui prin depunere in lei, la casieria de la sediul Tursib SA (Sibiu, strada Munchen nr. 1) sau prin Ordin de plata bancar depus in contul RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu.

Inscrierea la licitatie se va face pana la data de 25.02.2022 ora 14:00, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 14:00, la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relatii privind bunurile scoase la vanzare se pot obtine de la sediul TURSIB SA, e-mail: dir.ec@tursib.ro, juridic@tursib.ro, tel: 0269/426.100, 0728/288.791, 0728/288.793 si 0723/555.995.

Director general Consilier juridic

Sebastian Torneanu Adela Tudor

Comentariile sunt închise.