Anunț- SC TURSIB SA scoate la vânzare terenurile situate pe străzile Uzinei nr. 8 și Pescarilor nr. 9 din Sibiu

SC TURSIB SA, cu sediul in mun. Sibiu, str. Munchen  nr.1,  scoate la vanzare doua imobile  situate in intravilanul  mun. Sibiu,  strada Uzinei nr. 8, respectiv strada Pescarilor nr. 9, astfel:

 

  1. Teren intravilan si constructie situate in municipiul Sibiu, strada Uzinei nr. 8, în suprafaţă de 405 mp, inscris in CF Sibiu nr. 107625, nr. cadastral/topografic 107625. Suprafata construita la sol este de 195 mp (hala monobloc), avand nr. cadastral 107625 – C1;
  2. Teren intravilan imprejmuit, situat in municipiul Sibiu, strada Pescarilor nr. 9, în suprafaţă de 233 mp, inscris in CF Sibiu nr. 130732, nr. cadastral/topografic 130732.

 

Imobilele se vand separat.

 

Licitatia publica cu strigare se va desfasura in data de  15.06.2021, ora 10:00 la sediul vanzatorului din Sibiu, str. Munchen, nr. 1.

In caz de neadjudecare, licitatia va fi reluata  după publicarea unui nou anunţ de vânzare, in termen de minim 5 zile de la data  licitatiei precedente.

Pretul de pornire la licitatie este de 245 Euro/mp, fara TVA pentru imobilul situat in mun. Sibiu, strada Uzinei nr. 8, respectiv 255 de Euro/mp, fara TVA pentru imobilul situat in mun. Sibiu, strada Pescarilor  nr. 9. Pasul de licitatie, in cadrul fiecarei proceduri de licitatie, este de 1 Euro/mp.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor gratuit, in baza unei cereri scrise adresate vanzatorului.

Garantia de participare in cuantum de 5.000 lei se va constitui prin depunere in lei, la casieria de la sediul Tursib SA (Sibiu, strada Munchen nr. 1) sau prin Ordin de plata bancar depus in contul  RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu.

Inscrierea la licitatie se va face incepand cu 07.06.2021, ora 08:00 pana la data de 11.06.2021, ora 14:00, zilnic in intervalul 08:00 – 14:00 la sediul TURSIB SA din Sibiu, strada Munchen nr. 1 – Secretariat.

Relatii privind  bunurile  scoase la vanzare se pot obtine de la sediul  TURSIB SA, e-mail: dir.ec@tursib.ro,  juridic@tursib.ro,  tel: 0269/426100,  0728/288791,  0728/288.793  si 0723/555995.

Comentariile sunt închise.