Anunț! Tursib angajează director economic

Societatea TURSIB S.A., prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății, anunţă continuarea procesului de recrutare și selecţie a candidaţilor pentru o poziție de Director Economic al Societății TURSIB  S.A., în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  aprobată prin Legea nr. 187/2023 și Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Dosarul de candidatură se va depune până în data de 25.01.2024, ora 15.00, la Registratura Societății TURSIB S.A., Sibiu, Județul Sibiu, Strada Munchen, numărul 1.

Toate detaliile cu privire la desfășurarea procesului de recrutare, condițiile obligatorii de îndeplinit, documente necesare pentru înscriere precum și criteriile de evaluare/selecție finală a candidaților sunt disponibile pe site-ul www.tursib.ro în secțiunea “Carieră”.

 

Comentariile sunt închise.