ANUNȚ VÂNZARE două autobuze second-hand Mercedes-Benz 0405GN

SC TURSIB SA, cu sediul in mun. Sibiu, str. Munchen, nr. 1, scoate la vanzare prin licitaţie publică doua autobuze utilizate/second hand marca Mercedes-Benz model 0405GN.

Autovehiculele se vand individual, fiecare autovehicul reprezentand un lot.

Licitatia publica cu strigare se va desfasura in data de 14.10.2022, ora 12:00 la sediul vanzatorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

Pretul de pornire la licitatie este 8.000 lei/autovehicul, fara TVA.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor gratuit.

Ofertantii vor achita o garantie de participare la licitatie in cuantum de 500 lei pentru fiecare autobuz pentru care urmeaza sa liciteze. Garantia de participare la licitatie se constituie prin depunere in numerar la casieria Tursib situata in Sibiu, strada Munchen nr. 1 sau prin Ordin de plata in contul RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu.

Inscrierea la licitatie se va face incepand cu data de 11.10.2022 ora 08:00 pana la data de 13.10.2022 ora 14:00, in intervalul orar 08:00-14:00 la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relatii privind bunurile scoase la vanzare se pot obtine de la sediul TURSIB SA –Departamentul Juridic-achizitii publice sau la adresele de e-mail: juridic@tursib.ro, achizitiipublice@tursib.ro

Comentariile sunt închise.