Astrid Fodor rămâne primar al Municipiului Sibiu

Azi, 27 octombrie 2020, Tribunalul Sibiu s-a pronunțat în dosarul nr. 9486/306/2020, în sensul că instanța de judecată:

Admite apelul formulat de intervenienta FODOR ASTRID CORA împotriva Încheierii civile nr. 4411/16.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sibiu pe care o schimbă în tot, în sensul că:

Admite cererea formulată de petentul BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRPȚIEI MUNICIPALE SIBIU – NR. 1, precum şi cererea de intervenție formulată de intervenienta FODOR ASTRID CORA şi, în consecinţă:

Validează mandatul pentru funcţia de Primar al Municipiului Sibiu, jud. Sibiu, al doamnei FODOR ASTRID CORA, declarată aleasă la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

În temeiul art. 149 alin. 5 teza a II-a din O.U.G. nr. 57/2019, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Sibiu, secretarului general al Municipiului Sibiu, primarului declarat ales – intervenientei Fodor Astrid Cora şi se aduce la cunoştinţă publică.”

Decizia Tribunalului Sibiu este definitivă.

Comentariile sunt închise.