Cătălin Stanciu și Alexandru Pop au respins dublarea tarifelor de operare pentru salubritate

Astăzi, în cadrul Ședinței Extraordinare a Consiliului Local Sibiu, a fost repus pe Ordinea de Zi, proiectul de hotărâre privind mandatarea Vice-Primarului Municipiului Sibiu de a vota împotriva majorării costurilor de operare solicitate de către operatorul de salubritate SOMA, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, ce va urma să aibă loc pe data de 28 septembrie 2023.


Consilierii Locali Cătălin Stanciu și Alexandru Popa, au votat împotriva solicitării de ajustare (DE DUBLARE) a tarifelor de sortare, compostare și transfer ale operatorului de salubritate SOMA, pentru deșeurile din Municipiul Sibiu. Motivele invocate în cadrul proiectului de hotărâre adoptat astăzi cu majoritate de voturi sunt în egală măsură valabile și pentru ceilalți membrii ai ADI ECO SIBIU:

1. Tarifele propuse depășesc tarifele în vigoare ajustate cu coeficientul de indexare (IPC total), cu încălcarea prevederilor Art.33, alin. (1), din Anexa 1 la Ordinul A.N.R.S.C. nr.640/2023, care impune limitarea tarifului la tariful actual ajustat IPC;

2. Prelungirea contractului de concesiune nu este posibilă deoarece contractul inițial nu prevede clauza de prelungire și nici nu a fost inițiată până la această dată, procedura de achiziție de către ADI ECO SIBIU pentru servicile de compostare și sortare a deșeurilor.

„Aceste 2 nereguli invocate sunt general valabile și pentru ceilalți membri (toate unitățile administrativ teritoriale din județul Sibiu) din cadrul ADI ECO SIBIU. Am speranța că toți membrii ADI ECO SIBIU, vor lua la cunoștință neregulile invocate iar hotărârea de majorare a tarifelor va fi respinsă în cadrul viitoarei ședințe a Adunării Generale.”, transmite Cătălimn Stanciu, consilier local

Mai jos regăsiți link-ul către înregistrarea video a ședinței extraordinare a Consiliului Local Sibiu:

https://sibiu.ro/consiliu/sedinte_live

Comentariile sunt închise.