Consilierii locali ai comunei Biertan au votat bugetul acestui an

În ultima ședință de Consiliu local Biertan, a fost votat bugetul local propus în cuantum de 𝟑𝟎.𝟗𝟗𝟏.𝟔𝟒𝟎 𝐥𝐞𝐢, având următoarea stuctură:

– Secțiunea de funcționare este în valoare de 𝟔.𝟔𝟒𝟔.𝟗𝟕𝟎 𝐥𝐞𝐢, respectiv 21,45 %, reprezentând costurile de funcționare și proiectele mici (capela Biertan, reparații capelă Richiș, rocolit imobil nr. 2 Richiș, Serviciul îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, Serviciul de Pază)

– Secțiunea de dezvoltare este în valoare de 𝟐𝟏.𝟓𝟕𝟖.𝟖𝟔𝟎 𝐥𝐞𝐢, respectiv 78,55%, din care:

1. ASUMAREA PATRIMONIULUI ÎN SITURILE UNESCO – 147.040 lei

2. PNRR – MUZICOLINE AFCN – 10.000 lei;

3. PNRR – RUTA CASELOR CU ARHITECTURA TRADIȚIONALĂ DIN LOCALITATEA BIERTAN – 2.835.650 lei;

4. AMPLASARE STAȚIE DE ÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE – 278.180 lei;

5. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUSTRUCTURII DE ILUMINAT – 668.780 lei;

6. POMPĂ APĂ RICHIȘ – 10.000 lei;

7. ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT COPȘA MARE ȘI RETEHNOLOGIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE BIERTAN ȘI RICHIȘ – ANGHEL SALIGNY – 11.369.340 lei;

8. PNRR – ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BIERTAN, JUDEȚUL SIBIU – 4.911.930 lei;

9. PNRR – CENTRU COMUNITAR INTEGRAT – 1.871.180 lei;

10. PNRR – ELABORAREA/ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ – 1.350.000 lei;

11. DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BIERTAN CU MOBILIER, ECHIPAMENTE DIGITALE ȘI MATERIALE DIDACTICE – 1.086.370 lei;

12. AMENAJAMENT SILVIC ȘI PASTORAL – 179.200 lei;

13. DOTARE CAPELĂ BIERTAN – 40.000 lei;

14. AMENAJARE STRĂZI RICHIȘ, BIERTAN, COPSA-MARE – 700.000 lei;

15. REABILITARE SISTEM ÎNCĂLZIRE GAZ PRIMARIE – 50.000 lei;

16. PNRR – RUTA BISERICILOR FORTIFICATE DIN TRANSILVANIA – 177.430 lei;

La acestea se adaugă proiectele europene pe care le avem în parteneriat/asociere – cuantum total de 𝟏𝟏.𝟎𝟓𝟖.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢, din care:

17. Microbuz școlar electric 16+1 locuri – în licitație la CJ Sibiu;

18. Autobuz electric transport public 40 locuri – în licitație la Asociația Nord Trans;

19. Alimentare cu apă potabilă sat Biertan și sat Copșa Mare, racorduri de apă sat Richiș, comuna Biertan – în lucru la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

20. Cadastrul General în Comuna Biertan, județul Sibiu;

Urmează proiectele depuse și aflate în curs de contractare în anul 2024 la A.D.R. Centru Alba Iulia (fonduri europene) :

21. REABILITARE ȘCOALA CU CLASELE I-IV BIERTAN – 13.784.050 lei;

22. REABILITARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIERTAN – 15.809.740 lei;

23. REABILITARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE FUNCȚIONALĂ ȘCOALA CU CLASELE I-IV RICHIȘ – 7.095.630 lei;

24. REABILITARE SIT UNESCO BIERTAN – 24.158.990 lei;

TOTAL – 𝟔𝟎.𝟖𝟒𝟖.𝟒𝟐𝟎 𝐥𝐞𝐢

Astfel, în comuna Biertan gestionăm un buget record de 𝟏𝟎𝟐.𝟖𝟗𝟖.𝟎𝟓𝟎 𝐥𝐞𝐢.

Componența bugetului reflectă eforturile derulate de administrația locală în ultimii ani pentru accesarea de diverse tipuri de finanțări menite să îmbunătățească infrastructura și serviciile pentru cetățenii comunei.

Hotărârea nr. 16/2024 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 poate fi consultată pe site-ul primăriei la link-ul de mai jos:

Comentariile sunt închise.