Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu își mărește echipa

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuţie temporar vacantă din cadrul

Serviciului de evaluare inițială, prevenire și intervenție în situaţii de abuz, neglijare, exploatare – Compartimentul evaluare inițială, prevenire și intervenție ANE (în situaţii de abuz, neglijare, exploatare) trafic, migrație, repatrieri, de

 

CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, perioadă determinată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână.

Condiţii:

Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

  1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale, psihologie, sociologie, științe ale educației, științe ale comunicării, științe juridice, teologie, medicină.
  2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
  3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –7 ani.

 

Bibliografia/Tematica, condiţii de desfăşurare a concursului, atribuțiile postului și documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

 

Comentariile sunt închise.