Finalizare proiect ”Reabilitare DJ 106 Agnita Sighișoara” SMIS 108718

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU,  în calitate de beneficiar, anunță finalizarea lucrărilor aferente proiectului ”Reabilitare DJ 106 Agnita Sighisoara”, cod SMIS 108718, finanțat prin Regio- Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Apel : POR/103/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

OBIECTIV GENERAL: vizează stimularea mobilităţii persoanelor și mărfurilor în Regiunea de Dezvoltare Centru prin conectarea infrastructurii rutiere de interes judeţean din judeţele Sibiu și Mureș la reţeaua TEN-T.

OBIECTIV SPECIFIC: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din regiunea Centru prin reabilitarea DJ106 Agnita-Sighişoara pe o lungime de 37,312km.

REZULTATELE PROIECTULUI:

La finalul investiției, a fost creată unica legatură intre cele 2 comunitati.

După modernizarea DJ 106, viteza de deplasare va creste la 65 km/h, reducand timpul de deplasare intre cele 2 loc. la 35 min.

IMPACTUL INVESTIȚIEI: La finalul proiectului, prin implementarea tuturor activităților, avem o dezvoltarea urbană durabilă, creşterea coeziunii teritoriale prin încurajarea dezvoltării policentrice, dezvoltarea infrastructurii de transport, tehnico-edilitară, de educaţie, sănătate, socială şi situaţii de urgenţă, precum şi creşterea accesului populaţiei la serviciile aferente la nivelul Regiunii Centru.

VALOAREA TOTALĂ a proiectului a fost de 127,451,714.36 lei, din care total cheltuieli eligibile la final de proiect  – 126,441,168.63 lei, total cheltuieli neeligibile la final proiect – 1,010,545.73 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2018- 31.12.2023.

 

Comentariile sunt închise.