Foto | 20 echipamente de ultimă generație pentru cresterea nivelului de securitate şi siguranță al pasagerilor la Aeroportul Internațional Sibiu

Echipamentele achiziționate fac parte din categoria utilajelor ultra-performante folosite de aeroporturi și cu cel mai redus impact asupra mediului în ceea ce privește emisiile de carbon 16 au fost deja recepționate. Între acestea aeroportul sibian beneficiază de o autospecială PSI dotată cu un element de tip HRET – cea mai modernă autospecială de acest tip de pe aeroporturile din România 4 urmează a fi livrate până la sfârșitul lunii martie 2022

Aeroportul Internațional Sibiu este unul dintre factorii contextuali de dezvoltare economică şi socială a judetului Sibiu. Includerea Aeroportului Internațional Sibiu in Master Planul General de Transport al României (MPGT) confirmă că aeroportul sibian este una dintre prioritäțile tärii noastre din punct de vedere a infrastructuri de transport.

În acest context, Consiliul Judetean Sibiu a stabilit că misiunea Aeroportului Internațional Sibiu este aceea de a asigura un trafic fluent de pasageri şi de a deveni o alegere viabilă a operatorilor de transport aerian, prin asigurarea unei infrastructuri moderne şi prin promovarea celor mai inalte standarde privind calitatea serviciilor prestate, protejarea resurselor şi a mediului şi a unui nivel ridicat de responsabilitate socială. Prin proiectul,Echipamente necesare pentru creşterea nivelului de securitate şi sigurantă al pasagerlor pe Aeroportul lntermațional Sibiu – activitati non-economice”, co-finantat 2% din bugetul Consiliului Judetean Sibiu, 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională si 13% din bugetul natțional, in valoare totală de 37.460.285 lei au fost achiziționate 20 de echipamente ultra-performante care contribuie la creşterea siguranței şi securitătii
pasagerior, creşterea calități servicllor prestate, dar şi la reducerea amprentei de carbon in ceea ce priveşte activitatea aeroportului.

Aşadar, 16 echipamente de securitate şi siguranță sunt deja receptionate, urmând ca un număr de alte 4 (patru) echipamente achiziționate săfie livrate şi/sau receptionate până în luna martie 2022, conform clauzelor contractuale. Echipamentele achiziționate fac parte din categoria utilajelor cu cel mai redus impact asupra mediului în ceea ce priveste emisile de carbon. Totodată, precizăm faptul că Aeroportul International Sibiu beneficiază de o autospecială PSI dotată cu un element de tip HRET care poate anihila un eventual incendiu
inclusiv la bordul aeronavei şi care prin tehnologia utilizată creste considerabil nivelul de siguranță pe aeroport. Aceasta este cea mai modernă autospecială de acest tip de pe aeroporturile din România.

Proiectul,Echipamente necesare pentru creşterea nivelului de securitate şi siguranță al pasagerilor pe Aeroportul Internațional Sibiu activități non-economice” (cod SMIS 135087) este desfäşurat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară  Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient’, Obiectiv

Comentariile sunt închise.