Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public al orașului Copșa Mică

Biroul Managementul Proiectului din cadrul Primăriei orașului Copşa Mică a primit, vineri 21.05.2021, comunicatul Autorității Fondului pentru Mediu privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul „MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI COPȘA MICĂ”
Astfel, prin proiect se propune:
– Demontarea aparatelor de iluminat public stradal existente şi o parte a elementelor conexe a acestora (cablu de alimentare şi clemele de conexiune) – 427 buc AIL (aparate de iluminat);
– Montarea echipamentelor de iluminat public stradal, moderne, echipate cu LED-uri, montate pe console existente – 427 buc AIL (aparate de iluminat), impartite astfel :
o 289 AIL – Putere 13 W ;
o 138 AIL – Putere 35 W;
– Montarea echipamentelor de iluminat public stradal, moderne, echipate cu LED-uri montate pe console noi – 107 buc AIL (aparate de iluminat) de putere 13W;
– Pentru fiecare aparat de iluminat, racordul la coloana de alimentare cu energie electrica se reface cu cablu electric si cu cleme de derivație cu dinți tip CDD 15IL.
Prin realizarea proiectului „MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI COPȘA MICĂ” se reduce în mod direct poluarea luminoasă şi în mod indirect poluarea cu emisii de CO2 (prin reducerea consumului de energie electrică). Valoarea totală eligibilă a proiectului, aprobată de către AFM, este de 392.034,59 lei, din care valoarea propusă spre finanțare este de 352.047,06 lei. Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

Comentariile sunt închise.