PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Poiana Sibiului

Comunicat de presa

,,PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!”

COMUNA POIANA SIBIULUI, in calitate de Beneficiar, anunta demararea proiectului: /’DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITAȚILOR DE ÎNVATĂMANT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITATILOR CONEXE DIN UAT COMUNA POIANA SIBIULUI”, cod F-PNRR-Dotari-2023- 0499, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C15: Educație, lnvestiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitațile de învațamant, lnvestiția 11. Asigurarea dotarilor pentru salile de clasa preuniversitare și laboratoarele/atelierele colare.

Prolectul se desfașoara în perioada 01 august 2023 – 01 august 2024, valoarea totala a contractului de finantare fiind de 1.027.386,50 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Urmatoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului este implementarea unor masuri educaționale centrate pe nevoile elevilor

și asigurarea unui parcurs educational complet pentru elevll țnscriși la nivelul UAT Poiana Sibiului prin creșterea și dezvoltarea infrastructurii educaționale locale.

La nivelul UAT Polana Sibiului, in cadrul proiectului sunt avute în vedere indeplinirea urmatoarelor obiective:

  1. l) Dotarea unui laborator de informatica, 15 sali de clasa cu echipamente TIC , 1 laborator școlar cu echipamente digitale, 1 cabinet cu echipamente digitale;

Acest obiectiv contribule la indeplinirea prevederilor Obiectivului lnvestiției 9 din cadrul Ghidului Solicitantului Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitațile de învațamant ( aferenta Refonnei 5)

2) În vederea creșterii nivelului de participare al elevilor in cadrul procesului educațional se dorește dotarea unui numar de 13 sali de clasa/sali (ciclul preșcolar, primar și gimnazial), a unui laborator școlar cu mobilier specific, a unui cabinet, far pentru activitați extrașcolare și sportive se dorește dotarea unei sali de sport..;

Acest obiectiv contribuie la indeplinirea prevederilor obiectivelor Obiectivul lnvestiției 11 din Ghidului

Solicitantului. Asigurarea dotarilor pentru sălile de clasa preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare (aferenta Reformei 6)

 

 

Comentariile sunt închise.