Primăria comunei Porumbacu de Jos face precizări privind informațiile incorecte apărute în spațiul public despre înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar

Primăria comunei Porumbacu de Jos face precizări privind informațiile incorecte apărute în spațiul public despre înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar.

„Management al deşeurilor, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separate. Ca urmare a răspândirii unor informații incorecte, în spațiul public, dorim să facem câteva precizări importante, privind înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV), în comuna Porumbacu de Jos.”, transmit autoritățile locale.

Investiția țintește atingerea unui obiectiv general PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), și anume accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor, în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară.

Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară.

Centrul de colectare va funcționa în baza unui regulament de funcționare, ce va fi publicat pentru consultare publică, înainte de predarea acestuia pentru utilizatori. Primăria comunei Porumbacu de Jos va dispune de resursa umană existentă deja în cadrul compartimentului administrativ- gospodăresc.

De asemenea, e important să precizăm că, această investiție, lansată de Ministerul Apelor și Pădurilor, este un proiect tip, adaptabil fiecărui beneficiar și realizat în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

„În ultimele zile, în spațiul public au fost vehiculate mai multe informații eronate referitor la înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV), în comuna Porumbacu de Jos. Vreau, în primul rând, să îi asigur pe cetățeni că, chiar dacă poate deservi până la 50.000 de utlizatori, centrul de colectare va fi destinat locuitorilor comunei.

Este important ca cetățenii comunei să înțeleagă că, CAV-ul nu este o “groapă de gunoi”, așa cum s-au exprimat unele personae pe rețelele de socializare, ci o platformă betonată, dotată cu containere pentru colectarea selectivă.

De asemenea, unii cred că, acel container frigorific pentru cadavre de animale, o să fie deschis și o să se răspândească miros urât. De fapt, va fi un container de tip barcă, frigorific, pentru cadavre de animale mici, de casă – pisici, câini sau păsări, special amenajat, împrejmuit și închis ermetic.

Referitor la ocuparea terenului disponibil, aflat în proprietatea privată a comunei, platforma dedicată realizării centrului de colectare prin aport voluntar, va avea o suprafată de 2420 mp iar amplasamentul se încadrează în criteriile legale privind distanţa, precum şi celelalte prevederi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

În ceea ce privește asigurarea utilităților pentru funcționarea centrului de colectare, acestea fac parte din cheltuielile eligibile în cadrul proiectului, care vor fi decontate în baza contractului de finanțare.

Managementul deșeurilor este o temă de interes general. Avem cifre rușinoase la capitolele colectare separată, tratare, depozitare sau compostare. Nu ne mai putem preface că nu știm ce prevede legislația de mediu”, explică Georgeta – Maria Poșa, primarul comunei Porumbacu de Jos.

Referitor la procedurile simplificate, desfășurate în ultima perioadă, precizam faptul că, aceste proceduri s-au realizat în conformitate cu legislația în vigoare. Toate informațiile se regăsesc în platforma sistemului electronic de achizitii publice SEAP, unde pot fi vizualizate și documentele ce au stat la baza evaluării ofertelor depuse. Pentru clarificări privind finanțarea obținută, se poate accesa și site-ul pnrr.mmap.ro.

Comentariile sunt închise.