Primăria orașului Copșa Mică: Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor pentru finantarea de activitati nonprofit de interes local

Informatii generale privind autoritatea contractanta, denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon: Orasul Copsa Mica, CF: 4406207, str. Aleea Castanilor, nr. 8, Copsa Mica, judetul Sibiu, telefon 0269840120, fax 0269840149, email: primaria_copsa@birotec.ro.

Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local al orasului Copsa Mica, pe anul 2022, pentru activitati nonprofit de interes local, in conditiile prevazute de Legea 350/2005. Domeniile pentru care se depun cererile sunt: – Copsa Mica – blocuri zugravite. Bugetul alocat: 50.000 lei din bugetul local. Durata proiectelor: derularea pe parcursul anului 2022. Calendarul activitatilor pentru sesiunea de depunerea proiectelor este urmatoarea: Termenul limita de depunere a documentatiei de solicitare este 15.07.2022, ora 12.00. Verificarea conformitatii administrative a cererilor de finantare depuse se va face dupa inregistrarea lor la registratura Primariei orasului Copsa Mica. Sedinta comisiei de evaluare si selectie va avea loc in perioada 18.07.2022-01.08.2022.

Avand in vedere ca plata facturii se va efectua prin Trezorerie, va rugam sa ne transmiteti contul dumneavoastra IBAN de trezorerie si factura fiscala pe adresa de email: primaria_copsa@birotec.ro

Totodata va rugam ca impreuna cu factura in original sa ne transmiteti si un exemplar al editiei in care anuntul va fi publicat.

Comentariile sunt închise.