Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană

Pentru perioada de programare 2021-2027 a fost prevăzut pentru Politica de coeziune un buget modern, simplu și flexibil, în valoare totală de 373 miliarde euro.
Societățile comerciale, organizațiile neguvernamentale si universitățile din Regiunea Centru vor avea la dispoziție următoarele surse de finanțare:

1. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat
2. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
3. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
4. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat
5. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat
6. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
8. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
9. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
10. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
11. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
12. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
13. Programul IMM PROD
14. Programul RURAL INVEST
15. Programul GARANT CONSTRUCT
16. Programul INNOVATION
17. Programul IMM INVEST ROMANIA
18. Subprogramul AGRO IMM INVEST
19. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
20. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
21. Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară
22. Programul Rabla Clasic
23. Programul Rabla Plus
24. Consolidarea capacității de inovare pentru învățământul superior
25. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
26. Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
27. WORTH II
28. Fondul pentru Inovare
29. Schema de minimis pentru incoming – NOU!
30. Programul Europa Creativă – NOU!
31. Programul RO – CULTURA – NOU!
32. Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023 – NOU!
33. Programul Erasmus+ 2023
34. Circulația operelor literare europene 2023

See less

Comentariile sunt închise.