Stiri Si Informatii

Proiectul „Împreună colorăm copilăria!”, și-a deschis porțile la Șura Mare

Primăria comunei Șura Mare, prin Compartimentul de Asistență Socială, oferă beneficii și servicii sociale persoanelor aflate în dificultate, conform legislației în vigoare.

Începând cu luna iunie 2019 s-a  propus dezvoltarea serviciilor sociale acordate în cadrul comunităților (Șura Mare și Hamba), prin inițierea proiectului „Împreună colorăm copilăria!”, proiect a cărei deschidere a avut loc în data de 6 iunie 2019 și se derulează în parteneriat cu Asociația „Kinderhilfe für Siebenbürgen” și Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare.

Scopul proiectului este de a oferi un set de activități menite a susține dezvoltarea fizică, psihică și emoțională a copiilor din localitate. Se încearcă astfel promovarea unor concepte precum: integrare, incluziune, comunicare, socializare pentru cei mai mici membrii ai comunității  prin activități de tip loisir, dezvoltare personală, stimulare și consiliere.
Pe termen lung un copil recuperat/educat poate deveni un adult care se bucură de o viață activă.
Proiectul „Împreună colorăm copilăria!” cuprinde două componente:
„Biblioteca Veselă” – activități care se adresează copiilor școlari în vederea redescoperirii lumii fantastice a cititului și a dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă – adică să se dezvolte astfel încât să facă faţă provocărilor dintr-o societate într-o continuă schimbare.
„Împreună” – activități care se adresează copilului cu handicap grav, părintelui/ reprezentantului legal al copilului cu handicap grav și asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (adulți/copii).
În cadrul acestui proiect se vor oferi următoarele servicii: informare, consiliere, grupuri de suport pentru părinții copiilor cu handicap grav, grupuri de suport pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav (adulți/copii), supravegherea părintelui în lucrul cu copilul cu handicap grav în vederea recuperării/dezvoltării cognitive, psihice și emoționale.
Grup țintă:
– copilul cu handicap grav
– părinții/reprezentanul legal al copilului cu handicap grav
– asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav (adulți și copii)
– copiii de vârstă școlară
Proiectul este cofinanțat de către Asociația „Kinderhilfe für Siebenbürgen EV” din Wernigerode,

Comentariile sunt închise.