Tursib propune angajaților săi majorarea salarilor începând cu luna decembrie

În vederea asigurării unei transparențe, conducerea TURSIB SA a considerat oportun să informeze publicul sibian privind stadiul negocierilor Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate ( în continuare „CCM” ), fiind vorba despre societatea care asigură transportul public local, subvenționat în proporție de 80% de către Primăria Sibiu.

În luna mai 2021 s-a desfășurat negocierea CCM la nivel de unitate, în baza Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr.96/2021, negociere care a vizat, în principal următoarele:

  • crearea unui fond de salarii care sa permită acordarea unor majorări salariale decente, tuturor angajaților societății, cu respectarea Legii bugetului de stat, a resurselor financiare disponibile și în corelare cu salariul mediu pe economie

Pentru a promova un climat de stabilitate în rândul angajaților și având in vedere nivelul salarial din cadrul societății, conducerea a propus un pachet salarial majorat începând cu luna decembrie 2021, prin redistribuirea unor sume de bani care se acordau sub forma de ajutoare și/sau bonusuri anumitor categorii de salariați. Ideea a fost să construim pas cu pas un sistem salarial mai bun și mai echitabil, pornind de la un salariu de încadrare superior, dincolo de diverse tipuri de ajutoare de care beneficiază doar organizațiile sindicale, liderii lor și anumite categorii de salariați și care blochează fonduri importante pe care le-am putea redistribui.

  • conducerea societății a propus introducerea si in CCM a unor reguli de conduita pentru angajați/membri de sindicat care să readucă buna credință în relațiile dintre partenerii sociali în Tursib.

  • solicitarea venită din partea conducerii societății către organizațiile sindicale pentru ca acestea sa utilizeze fonduri proprii pentru susținerea activității sindicale și nu bugetul Tursib. Astfel, s-a solicitat de catre conducerea societatii ca organizatiile sindicale sa renunte la anumite drepturi incluse in CCM referitoare la cele 3-5 zile libere platite lunar reprezentantilor sindicali pentru activitate sindicala si decontarea delegatiilor pentru reprezentantii sindicali (in anul 2020, 70% din totalul delegatiilor au fost decontate catre reprezentantii sindicali). Societatea este de acord cu acordarea de zile libere pentru actiuni sindicale, dar neplatite, potrivit prevederilor legale.

Negocierile nu s-au finalizat până la data prezentei, reprezentanții sindicali nefiind de acord cu renunțarea la anumite drepturi ale organizațiilor sindicale incluse in CCM anterior, introducerea in noul CCM a unor reguli de conduita pentru membri de sindicat si modul de constituire a fondului necesar acordarii unor majorari salariale prin redistribuire.

Comentariile sunt închise.