UE îți pregătește cea mai rapidă rețea de internet

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la Actul privind infrastructura gigabiților, propus de Comisie la 23 februarie 2023.

Recomandarea privind gigabiții

Recomandarea privind gigabiții adoptată astăzi de Comisie oferă autorităților naționale de reglementare orientări cu privire la modul de concepere a obligațiilor privind măsurile corective în materie de acces pentru operatorii cu putere semnificativă pe piață, de garantare a concurenței loiale și, în același timp, de promovare a introducerii rețelelor gigabit prin asigurarea faptului că toți operatorii pot avea acces la infrastructurile de rețea existente. În special, Recomandarea privind gigabiții oferă orientări cu privire la situațiile în care accesul la infrastructura de inginerie civilă este probabil să fie singura cale de atac în materie de acces pentru soluționarea problemelor de concurență identificate. Acesta indică, de asemenea, modul în care autoritățile naționale de reglementare pot realiza fără probleme migrarea de la cupru la fibră.

Etapele următoare

Acordul la care s-a ajuns cu privire la GIA trebuie acum să fie adoptat în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliu. Noile norme vor fi direct aplicabile în toate statele membre la 18 luni de la intrarea sa în vigoare, anumite dispoziții aplicându-se puțin mai târziu. Noile norme vor înlocui Directiva privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă.

Recomandarea privind gigabiții înlocuiește Recomandarea privind accesul de generație următoare (2010) și Recomandarea privind metodologia de nediscriminare și de stabilire a costurilor (2013).

Istoricul dosarului

Pentru a promova implementarea unor rețele inovatoare de conectivitate, UE a adoptat un cadru legislativ cuprinzător, introducând în 2018 Codul european al comunicațiilor electronice, care combină inovarea și modernizarea rețelelor cu protecția consumatorilor. În 2020, Comisia a adoptat, de asemenea, setul de instrumente privind conectivitatea, un set de bune practici pentru implementarea la timp a tehnologiei 5G și a benzii largi rapide, urmate în 2022 de Orientările revizuite privind ajutoarele de stat pentru rețelele în bandă largă.

UE îți pregătește cea mai rapidă rețea de internet

La 23 februarie 2023, Comisia a prezentat un pachet privind conectivitatea pentru a consolida implementarea rețelelor gigabit. Pe lângă Actul privind infrastructura gigabit, UE a propus recomandarea privind gigabiții, a cărei adoptare astăzi urmează avizului OAREC, notificată Comisiei la 5 mai 2023. Aceasta a inclus, de asemenea, o consultare privind viitorul sectorului telecomunicațiilor, ale cărei rezultate, publicate în octombrie 2023au evidențiat necesitatea unei infrastructuri de conectivitate fiabile și reziliente.

Implementarea rețelelor de conectivitate este, de asemenea, sprijinită prin finanțare din partea UE, în special prin intermediul programului digital al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), al programului Europa digitală și al întreprinderii comune „Rețele și servicii inteligente” (întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”).

Comentariile sunt închise.