Foto Reportaj – Patimile Bisericii din Ţichindeal. Împreună pentru salvarea unui monument istoric

În Țichindeal scurgerea timpului a afectat serios zidurile Bisericii Sf. Parascheva. Din documentele și inscripțiile ce s-au păstrat, se afirmă că biserica a fost zidită în 1791, în mijlocul satului, lângă școală și cămin, cu cheltuiala credincioșilor. Cei mai renumiți fiind: Savu Banea, Petru Morar, Toma Petru, Ioan Banea, Toma Dragoman și Judele Simion Cloțan.

Foto Reportaj - Patimile Bisericii din Ţichindeal. Împreună pentru salvarea unui monument istoric

 

Citește și Apel pentru salvarea bisericii din Ţichindeal

Nu de curând Protopopiatul Agnita a inițiat o strângere de foduri pentru salvarea bisericii din Țichindeal sub denumirea „Împreună pentru salvarea bisericii-monument istoric” . Biserica Sf. Parascheva are nevoie de suport financiar în valoare de 60.000.

Foto Reportaj - Patimile Bisericii din Ţichindeal. Împreună pentru salvarea unui monument istoric

Biserica Sf. Parascheva din Ţichindeal are peste 200 de ani de existență, iar pereți sunt plini de umezeală şi igrasie, în interior, tencuiala a căzut pe porţiuni bune, bucăţi din pictura realizată acum două secole dispar sub umezeala și fumul ce iese din soba cu lemne din incinta lăcașului. La intrarea în lăcașul de cult, pe partea dreaptă se află o pisanie, o inscripție, cu anii când s-a executat pictura bisericii 1815-1818.

Foto Reportaj - Patimile Bisericii din Ţichindeal. Împreună pentru salvarea unui monument istoric

Pictura bisericii este cea originală și se crede că s-a executat cu întreruperi timp de 13 ani. Sunt reprezentate diverse scene din istoria biblică, din viața Mântuitorului și din viețile sfinților. Una dintre scenele cu un conținut semnificativ din punct de vedere social-național al poporului român este „Încoronarea cu cununa de spini”, prin care se face aluzie la Gheorghe Doja. Îl reprezintă pe Iisus în mantie roșie, împărătească, stând jos și cu mâinile legate. În stânga tabloului un grup de demnitari cu figuri răutăcioase îmbrăcați ca nobili ai regatului maghiar. În cadrul tabloului se desprinde mișcarea celor doi soldați îmbrăcați în uniforme de husari care dau un aspect dramatic scenei. Figura celui chinuit are o expresie de resemnare, în timp ce soldatul ține cu cleștele coroana de fier înroșită în foc și o fixează pe capul martirului.

Biserica a fost construită din cărămidă în anul 1791, în formă de corabie: altar, naos, pronaos și pridvor. Toate trei au semicalote. Pridvorul zidit cu stâlpi groși, susține turnul bisericii. Biserica are o lungime de 21,85 meri și o lățime de 574 metri și o suprafață de 125 metri pătrați.

Foto Reportaj - Patimile Bisericii din Ţichindeal. Împreună pentru salvarea unui monument istoric

Foto Reportaj - Patimile Bisericii din Ţichindeal. Împreună pentru salvarea unui monument istoric

 

Biserica este declarată monument istoric și este pictată în frescă de către pictorii Ioan Grecu din Săsăuș și fratele său Alexandru.

 

Pentru mai multe detalii vezi aici

Biserica Sf. Parascheva din Ţichindeal are nevoie de suport financiar în valoare de 60.000 lei pentru:
 • Documentații topometrice pentru obținerea unui plan cadastral actualizat în coordonate stereo 70, prin cooptarea unui topograf;
 • Releveu geometric și al degradărilor;
 • Expertiză tehnică de rezistență;
 • Expertiză privind starea de conservare a componenetelor artistice:
  decorația pictată în frescă;
 • Documentație tehnică de proiectare privind scopul intervenției
  solicitate în certificatul de urbanism;
 • Realizarea unui proiect de conservare și punere în valoare a picturii murale
  interioare.
 • Cu acordul D.J.C. Sibiu și pe baza unui contract de asistență arheologică, se vor
  demara investigațiile necesare stabilirii surselor de umiditate și a degradărilor mecanice, respectiv ale dezechilibrului structural ale construcției, simultan cu realizarea unui sistem provizoriu de evacuare a apelor meteorice din incintă.
 • Studii de cercetare asupra picturii și Proiect de conservare-restaurare a picturii (Lemn, frescă)

CUM PUTEŢI SPRIJINI!!!

PUTEŢI FACE DONAŢII ÎN CONTUL DE MAI JOS, DESCHIS LA BANCA COOPERATISTĂ 8 MARTIE CODLEA:

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ŢICHINDEAL

RO97CRCOX080200000566427

CU MENŢIUNEADONAŢIE REALIZARE DOCUMENTAŢIE LUCRĂRI BISERICĂ

Comentariile sunt închise.